Konflikti?! Večita tema. Koleginica i ja smo držala trening na temu Prevencija i upravljanje konfliktima timu sa kojim radimo već dva meseca. Njihova otvorenost da čuju, da pitaju, da konfrontiraju i možda najznačajnije, njihova spremnost da se preispitaju čini naš zajednički rad fantastičnim.

Naglašavajući da konfliktom nazivamo situaciju u kojoj postoje dve želje koje se međusobno isključuju i da konflikt treba razlikovati od načina njegovog rešavanja (povlačenje, izbegavanje, ucenjivanje, saradnja, ignorisanje, fizička i verbalna agresija…) je na naše iznenađenje bio jako značajan momenat.

Jedan od učesnika je podelio sa nama: „Aha, pa konflikti su onda stalno prisutni, često se dešavaju, ne mogu se izbeći. Ono posle je zapravo problem“. Ono „posle“ je način na koji svako od nas doživljava konflikt, odnosno koje značenje mu pridaje i kako bira da ga reši.


Time smo skinuli stigmu sa konflikta kao nečeg nužno negativnog. Imale smo utisak da su učesnici doživeli olakšanje jer su shvatili da taj grč u stomaku i napetost koju osećaju u konfliktnim situacijama ne moraju da budu tu, da od značenja koje oni pridaju konfliktu zavisi i kako će se osećati i kako će reagovati.
Kao da su uzeli kontrolu nazad u svoje ruke, pa otud i olakšanje koje su doživeli ?


Još jedna stvar koja se u daljem radu pokazala kao značajna jeste da je važno da razdvojimo sebe od svojih želja, potreba, ponašanja kako konflikt ne bi doživljavali lično. Kada sagovornik odbije našu želju, potrebu, ponašanje ne znači da odbacuje nas kao osobu. Da bi mogli konstruktivno da pristupimo rešavanju konflikta, iz pozicije samopoštovanja i poštovanja, nužno je da napravimo ovu razliku.

Ovo je proces i zahteva rad na sebi, zahteva vreme. Međutim, samo svest o tome da to nije isto može da nam olakša način na koji doživljavamo konflikt.


Trening smo završili u pozitivnom tonu i sa temom za naredni susret: „A šta ću ja sa svojim unutrašnjim konfliktima?“
Radujemo se unapred ?

Svež Sadržaj
u Tvom E-mail Inbox-u!

Dodajte vašu adresu i kliknite na prijavi se da biste bili dodati na Evolve e-mail listu novosti.