Treninzi za Organizacije

Evolve Program Razvoja

Razvojem pojedinca i timova unapređujete vaše poslovanje

Naši treninzi predstavljaju jedinstveno iskustvo.
Ističemo JEDINSTVENO jer su prilagodjeni učesnicima i potrebama biznisa. Prilagodjavamo ih definisanom cilju, poznavanju teme, iskustvu, potrebama, senzibilitetu…
Ne verujemo u promenu za jedan dan već u proces. I zato smo sa vama dokle god vam je potrebno.

Veštine Komunikacije

Sve počinje i završava se sa komunikacijom. Unapređenje veština komunikacije vodi ka našem celokupnom unapređenju.

Ako zanemarimo razvoj ove veštine onda to postaje naša najveća prepreka ka ličnom i profesionalnom uspehu.

Na temelju primenjene psihologije kreirali smo spektar obuka koje će vam omogućiti da postignete sveobuhvatnu promenu.

 • Komunikacijom do cilja

 • Asertivnost na poslu

 • Upravljanje konfliktima

 • Razvojna povratna informacija

 • Efikasno slanje i primanje poruke

 • Tri lica komunikacije

 • Slušanje sa 4 uva

 • Građenje kvalitetnih poslovnih odnosa

Razvoj Liderstva

Naša misija je da razvijamo lidere koji će graditi kulturu upravljanja u čijem središtu se nalazi čovek, njegova dobrobit i razvoj njegovih znanja i mogućnosti. Lidere koji će omogućiti da se:

 • izgrade partnerski odnosi sa zaposlenima
 • ostvare organizacioni ciljevi 
 • maksimizuje učinak
 • poveća motivacija i zadovoljstva

Stvorimo kulturu dugoročno posvećenih zaposlenih koja omogućava iskoristivost svih raspoloživih resursa jedne organizacije

Treninzi mogu da obradjuju sledeće teme:

 • Rukovođenje

 • Rukovodilac po prvi puta

 • Razvoj zaposlenih

 • Liderstvo i motivacija

 • Delegiranje

 • Emocionalna pismenost lidera

Razvoj Timova

Zamislite pojedinca sa svim njegovim potrebama, očekivanjima, navikama, strahovima, manama, vrlinama, ciljevima i motivima…

A sada zamislite tim takvih pojedinaca.

Važno je tim posmatrati kao jedinku za čiji razvoj je neophodno da sve njene “ćelije” funkcionišu skladno.

Kroz različite timske programe za timove, pružamo mogućnost za dostizanje maksimalne timske efikasnosti.

Trening može obrađivati sledeće teme:

 • Razvoj tima

 • Radni stilovi u timu i njihova kompatibilnost

 • Timska efikasnost

 • Komunikacija u timu

Lična Efikasnost

Biti efikasan i efektivan znači koristiti sve svoje resurse koji nam stoje na raspolaganju (veštine, talente, vreme, sposobnosti…).

Kako bismo podigli ličnu efikasnost i efektivnost, potrebno je prvo da definišemo oblasti u kojima je potrebno da se unapredimo.

Mi vam svojim obukama i individualnim konsultacijama nudimo podršku da maksimalno koristite sve svoje resurse.

 • Radni stilovi

 • Rešavanje problema

 • Donošenje odluka

 • Upravljanje promenama

 • Stres

 • Upravljanje vremenom

KLIJENTI SU REKLI

Ono što je moj lični doživljaj u radu sa Natašom i njenim timom je stalno osluškivanje potreba klijenta, kao i njihova fleksibilnost da se tim potrebama prilagode na najbolji mogući način.

Mirjana Petrić, Viši Stručni Saradnik za Obuku i Razvoj ERSTE Bank

Ukoliko tražite ozbiljnost, profesionalnost i konkretne retultate rada, moja preporuka je zaigurno rad sa Natašom.

Milena Martinović, Izvršni Direktor Klinike Biosave

Ono što me je fasciniralo je sposobnost predavača, Nataše Milijanović Todorović, da radionicu vodi precizno i visokoprofesionalno na način da ne izgubi fokus tokom rada, održi koncentraciju pristutnih, a da istovremeno nova znanja i veštine u komunikaciji budu upijajuća, pitka i prijemčiva!

Dragi Vučković, Načelnik SBUO

Zakaži sastanak

Želite više informacija, lično upoznavanje, preporuku za program.

  Svež Sadržaj
  u Tvom E-mail Inbox-u!

  Dodajte vašu adresu i kliknite na prijavi se da bi bili dodati na Evolve e-mail listu novosti.