Progami za Organizacije

Evolve programi razvoja timova i pojedinaca u organizaciji

EVOLVE PROGRAMI ZA ORGANIZACIJE

Siguran put i podrška ka većoj produktivnosti vaših zaposlenih, vaših timova.

Organizacije koje uspešno posluju znaju da je “tajni” sastojak njihovog uspeha čovek. Motivisan, edukovan, posvećen. Radnik znanja.

Neguju takav stil upravljanja ljudima koji omogućava svakom zaposlenom da ostvari svoje potencijale. Ulažu u “intelektualni kapital”.

Naši programi su namenjeni kompanijama koje su prepoznale vrednost tog tajnog sastojka.

Programi su koncipirani prema potrebama organizacija i pojedinaca kroz aktivnosti kao što su: Trening, Koučing i Tim Bilding.

Trening

Naši treninzi se baziraju na metodama i tehnikama različitih psiholoških modaliteta. Obuke prilagođavamo učesnicima, njihovom poznavanju teme, iskustvu, senzibilitetu, potrebama…

Ne verujemo u promenu za jedan dan, verujemo u proces.

Verujemo da svaki učesnik može dostići željenu promenu kroz aktivnosti praćenja koje organizujemo nakon treninga.

OVAKO SMO MI ZAMISLILI IDEALAN PROCES
VI GA KREIRAJTE PREMA SVOJIM POTREBAMA I DINAMICI POSLOVANJA

Koučing

Koučing je interaktivni proces koji pojedincu, timu, organizaciji omogućava da razvije svoje potencijale i brže i efikasnije dostigne bolje rezultate.

Međunarodna koučing federacija (ICF)

Ovaj pristup počiva na ideji da KLIJENT ZNA.
Klijent je taj koji je snalažljiv, koji ima odgovore na sva pitanja i izazove. Koučing metodologijom se aktiviraju i unapređuju individualni i timski potencijali, unapređuju sposobnosti i šire granice mogućnoti.

Koučing se može sprovoditi kao:

Program “jedan na jedan” u kom klijent i kouč ostvaruju saradnju. Fokus je na unapređenju klijentovih performansi u okviru njegove uloge u organizaciji. Uzimaju se u obzir ciljevi pojedinca, organizacije i njihova kontinuirana interakcija.

Namenjen je manjoj grupi učesnika, koji ne dele iste ciljeve ali dele potrebu za unapređenjem znanja i veština u okviru istih tema.
Prednost ove forme koučinga je “kolektivna inteligencija” (sposobnost grupe da postigne više i kvalitetnije u odnosu na postignuća pojedinca). Poseban benefit grupnog koučinga je razmena iskustava sa drugima u grupi..

predstavlja rad sa timom na istoj temi koju su članovi tima i njihov lider odredili za rad.

Podrazumeva:

 • definisanje timskog cilja zasnovanog na zajedničkoj viziji i snagama svih članova tima
 • osmišljavanje i isprobavanje novih načina ponašanja
 • učvršćivanje onih strategija koje vode tim ka ostvarenju cilja

Obezbeđuje unapređenje komunikacije, rešavanje problema, postizanje zajedničkih ciljeva i rešavanje svih izazova, koji su sastavni deo svakog tima.

Naš pristup radu je integrativan. Zasniva se na konstruktivističkom, sistemskom i pristupu fokusiranom na rešenje.

Tim Bilding

Nezaboravno iskustvo koje će uneti svežinu u timsko funkcionisanje. Najbolji način da se ljudi upoznaju, povežu i steknu poverenje.

Tim bilding program se sastoji od niza aktivnosti baziranim na kreativno osmišljenim igrama. Kroz ove aktivnosti učesnici imaju priliku da se bolje međusobno upoznaju, timski rešavaju različite problemske situacije, razvijaju kreativan način razmišljanja, grade kvalitetnije odnose i osećaj pripadnosti timu i organizaciji.

Tim bilding program obezbeđuje učešće svakog pojedinca. Kreira se prema potrebama klijenta.

Tim na ovaj način unapređuje veštine:

 • Komunikacije

 • Donošenja odluka

 • Rešavanja problema

 • Organizacije i planiranja

 • i sve druge aspekte potrebne za bolje timsko funkcionisanje

PROGRAME ZA ORGANIZACIJE VODI

Nataša Milijanović Todorović

Nataša je psihoterapeut transakcione analize pod supervizijom, završila je i edukaciju iz psihodrame. Vodi radionice i iskustveno edukativne grupe namenjene ličnom rastu i razvoju.

Svoju ljubav prema psihologiji je unela i u poslovni svet. Bavi se profesionalnim razvojem zaposlenih, kao i organizacionim razvojem kroz primenu principa i koncepata transakcione analize, psihodrame i koučing psihologije.

Sertifikovani je trener programa Situational Leadrership II od strane The Ken Blanchard Companies. U oblasti koučinga, sertifikovana je kao konstruktivistički koučing psiholog  (ISCP), koučing psiholog Transakcione analize (ITAA), kao i integrativni timski kouč (Koučing centar).

Nataša ima dugogodišnje iskustvo razvoja zaposlenih svih nivoa koje je sticala radeći u konsultantskim agencijama i velikim internacionalnim kompanijama kao što su Coca – Cola Hellenic CC i Vip mobile.

Od početka svoje karijere imala je priliku da sarađuje sa organizacijama kao što su: Coca – Cola Company, Coca – Cola Hellenic CC, NIS, Heineken, Meris, Erste banka, Atlantic Grupa, Bosis, DenezaM, Novkabel, SOS Dečja sela, Građevinska direkcija Srbije, Privredna komora Beograd, Savet Evrope – Kancelarija u Beogradu, Nelt Serbia, GTS Adriatic, Trag fondacija, Eurotranslate, LafargeHolcim, Republika Srbija Severnobački okrug Subotica, Pharmaswiss, HP Serbia, Cannon, Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Titan, Holcim, Biosave Podgorica, Air Serbia, ESTIEM, Filozofski fakultet, Career days, AIESEC…

Zakaži sastanak

Želite više informacija, lično upoznavanje, preporuku za program.

  Svež Sadržaj
  u Tvom E-mail Inbox-u!

  Dodajte vašu adresu i kliknite na prijavi se da bi bili dodati na Evolve e-mail listu novosti.