Jednostavno pitanje, a mnogima deluje kao neki dodatni teret u životu. U ovom dobu email-ova, sms-ova, raznih mobilnih aplikacija i brojnih društvenih mreža,  ljudi sve manje komuniciraju licem u lice. Nedavno sam razgovarala sa prijateljicom koja mi se žalila da je nesrećna na poslu jer ne može da sedne i popriča sa svojim menadžerom već sve mora da mu šalje preko emaila- ili sms-a. Iako je na tom radnom mestu već par meseci, nijednom nije imala priliku da sa nekim popriča o svom poslu, o projektu na kome radi, o drugim segmentima projekta na kome rade njene kolege. Iz dana u dan, njen entuzijazam i oduševljenje novim poslom i novim aktivnostima počeli su da se smanjuju. Oseća se usamljeno, beznačajno, tužno i polako počinje da ne voli da odlazi u kancelariju u kojoj većina koristi slušalice i komunicira putem poruka, čak i kad treba da se dogovore za pauzu.

Koliko je važna dobra verbalna komunikacija u poslovnom okruženju?

Veoma, jer bez direktne komunikacije nastaju mnogi problemi. Odnos između menadžera i zaposlenog igra ključnu ulogu i utiče na razne odluke kako u poslovnim tako i u privatnim sferama života. Mnogi ljudi napuštaju kompanije ili dobijaju otkaz, baš zbog loše komunikacije sa nadređenima. Malo je ljudi koji napuštaju posao zbog nezadovoljstva svojim poslovnim dužnostima.

Dobra i kvalitetna komunikacija nam pomaže da izgradimo zdrave, bolje i stabilnije odnose sa ljudima u našem okruženju. Da bismo postigli visok nivo kvalitetne komunikacije, treba da znamo da je kvalitetna komunikacija dvosmerna i uključuje aktivno slušanje. Nije samo bitno šta smo rekli, nego kako su nas drugi čuli. Reči su najjače sredstvo komunikacije koje mogu izazvati ili negativno i agresivno ponašanja ili pozitivnu i prjatnu reakciju.

Koliko menadžeri imaju vremena da saslušaju zaposlene, da im daju feedback ili da ih pitaju nešto, a da to nije preko neke aplikacije?

Nekim ljudima je povratna informacija veoma bitna, naročito ako su se tek zaposlili u novoj firmi. Ukoliko Vam se obrati zaposleni sa pitanjem ’’ Možemo li da razgovaramo?’’, znači da traži  povratnu informaciju od Vas kako bi nastavio da radi svoj posao kvalitetno.

Ako kao menadžeri želite da imate kvalitetne ljude koji su motivisani da rade, poželjno bi bilo da odvojite vreme i upoznate svoje zaposlene. S vremena na vreme pohvalite njihov rad, popijte kafu ili čaj sa njima, nasmešite se. Jedna reč ili jedan gest može da motiviše ljude da budu kreativniji, srećniji i zadovoljniji na poslu.